Viking Wings dataskyddspolicy

Viking Wings värnar om din personliga integritet. Viking Wings är företaget som driver Silkeskroken.se.
Denna dataskyddspolicy förklarar hur Viking Wings samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].

Genom att använda Viking Wings tjänster och köpa våra produkter, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Viking Wings använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra produkter inom fiske, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp på vår websida, när du väljer att interagera med oss på vår Facebook sida, kontaktar oss eller träffar oss på mässa eller liknande arrangemang där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata samlar vi inte in. Detta sköter våra betalningstjänster.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster (såsom när du bekräftar ett köp på vår websida), kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Historisk information – din köphistorik.
 • Information om hur du interagerar med Viking Wings – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Viking Wings’s tjänster. Viking Wings behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen (”varför är behandlingen nödvändig”) Automatiserat beslutsfattande (J/N)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig J
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig J
För kundanalys, administrera Viking Wings’s tjänster och för Viking Wings’s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning och för statistiska ändamål. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen J
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig J
För att förhindra missbruk av Viking Wings’s tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning J
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen J
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter. Andra berättigade intressen N
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav Följa tillämplig lagstiftning N

Kommunicera med dig. Viking Wings kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Viking Wings kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila  till [email protected].

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer. Viking Wings kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Betalningslösningar. Viking Wings kan komma att dela till den betalningslösningar genom vilken du gör ett köp hos, sådana personuppgifter som är nödvändiga för att betalningshandläggaren ska kunna utföra och administrera ditt köp, inklusive för hantering av tvister. För de personuppgifter som delas med betalningslösningar gäller betalningslösningarnas dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Myndigheter. Viking Wings kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Övriga. Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor (gäller enbart för web- och mobilapplikationsanvändare)

Avyttring. Viking Wings kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att Viking Wings säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Viking Wings komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Viking Wings eller en väsentlig del av Viking Wings tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Viking Wings kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då Viking Wings är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Viking Wings att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och behaglig onlineupplevelse.  Läs vår cookie policy nedan.

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies, Web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra Er upplevelse på vår webbplats.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och sparas på Er enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:
• Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när Ni stänger Er webbläsare eller app.
• Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på Er dator tills Ni tar bort dem eller de går ut.
• Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen Ni besöker, alltså Silkeskroken.se.
• Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. Till exempel vår betalningslösning eller ev annonsörer på websidan.
• Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i Er webbläsare eller i Er enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder Er. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för Er.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?
Er webbläsare eller enhet tillåter Er oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för Er webbläsare eller enhet för att lära Er mer om hur Ni justerar inställningarna för cookies. Ni kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när Ni stänger ner Er webbläsare.

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om Ni blockerar eller raderar cookies.

Kontakta oss

Viking Wings är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 690320-5174 och har sitt säte på Ölanda 225, 466 95 Älvängen.